Υποστήριξη - Υπηρεσίες

 

Κοινωνική Υπηρεσία - Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Βοηθούν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.
 • Συνεργάζονται σε ατομική ή ομαδική βάση (μικρές ομάδες), με παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο ειδικό πρόβλημα κοινωνικής ή προσωπικής φύσης.
 • Επισκέπτονται τις οικογένειες των μαθητών στο σπίτι, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες διαβίωσης και να συμβάλλουν στη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.
 • Διευκολύνει και βοηθά την οικογένεια στην επικοινωνία με αρμόδιους φορείς (ΚΕΔΔΥ, ΚΔΑΥ, ΚΨΥ), ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της και την παραπέμπει σε άλλους ειδικούς φορείς ή υπηρεσίες όταν κρίνεται αναγκαίο.
 • Προετοιμάζει τόσο τους γονείς όσο και τους μαθητές για την αποφοίτηση τους από το ειδικό σχολείο και φροντίζει για την προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτισή τους.
 • Βοηθούν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν να ζουν ανεξάρτητα και υπεύθυνα, ώστε να ενταχθούν στο κατάλληλο επαγγελματικό περιβάλλον.

 

 

 

Ο Ψυχολόγος (Ψυχολογική Υποστήριξη)
 • Ο ρόλος του ψυλολόγου στο σχολικό πλαίσιο έχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα.
 • Καθ ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς κάνει προγραμματισμένες εβδομαδιαίες, ατομικές ή/ και ομαδικές, συνεδρίες με τους μαθητές του σχολείου, αλλά και έκτατες όταν προκύπτουν θέματα συμπεριφοράς ενός ή περισσότερων μαθητών.
 • Αξιολογεί, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών και συντάσσει ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών.
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς των μαθητών κατόπιν ραντεβού ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των μαθητών με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων του κάθε μαθητή.
 • Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα του σχολείου, η οποία συνεδριάζει για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών και για την υποστήριξη της ομαλης ένταξης των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο.
 • Συνεργάζεται με εξωτερικές υπηρεσίες ή φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές ή κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές και τις οικογένειες τους.

 

 

Λογοθεραπεία
 • Ο ρόλος της λογοθεραπείας στην ειδική αγωγή κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμος. 
 • Ο στόχος της ειδικής αγωγής είναι να εντάξει παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με τις ικανότητες τους, στο εκπαιδευτικό σύστημα με απώτερο σκοπό να τα παραδώσει ανεξάρτητα και ενεργά μέλη στην κοινωνία. Ως προς αυτό κατευθύνεται και ένας λογοθεραπευτής.
 • Ο λογοθεραπευτής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας που αποτελείται από τον  εργοθεραπευτή, τον ψυχολόγο, τον παιδοψυχίατρο, τον ειδικό παιδαγωγό και άλλες ιατρικές ειδικότητες, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση του μηχανισμού κατάκτησης της φωνολογικής ενημερότητας, της ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου, της γραφής (αντιγραφή, ορθογραφία, αυθόρμητη γραφή), της οπτικής και ακουστικής διάκρισης των λέξεων. 
 • Στον τομέα της αντιμετώπισης των δυσκολιών, ο λογοθεραπευτής είναι ειδικός στην καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας που είναι σημαντική για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και του μηχανισμού της ανάγνωσης. 
 • Επιπλέον, εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν την αντιμετώπιση των πολλαπλών ορθογραφικών λαθών με στόχο τον περιορισμό τους και ασκήσεις εξάσκησης του μηχανισμού ανάγνωσης για να αποκτήσει η ανάγνωση κειμένων αλλά και μεμονωμένων λέξεων ροή και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο συλλαβισμός σε επίπεδο λέξης, πρότασης και κειμένου. 
 • Σε μικρότερες ηλικίες ένας λογοθεραπευτής αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την ανάγνωση, τη γραφή και την κατανόηση βασικών αριθμητικών εννοιών. Επίσης, μπορεί να παρέμβει σε παιδιά σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες για να βελτιώσει τη νοηματική και σημασιολογική επεξεργασία κειμένων, την οργάνωση και μεταφορά πληροφοριών σε γραπτό ή προφορικό επίπεδο και την ορθή δόμηση του γραπτού λόγου ώστε οι σκέψεις να μπορούν να αποτυπωθούν σωστά με χρήση κατάλληλου λεξιλογίου και εκφράσεων. 
 • Τέλος, ο λογοθεραπευτής μπορεί να συνεργαστεί με τους γονείς ώστε να τους παρέχει πολύτιμες συμβουλές και στρατηγικές, επεκτείνοντας έτσι τη μάθηση και στο σπίτι. Το θεραπευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε κάθε παιδί θα πρέπει να στηρίζεται στις ανάγκες, την προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Η προσέγγιση του θα πρέπει να είναι ολιστική ώστε το παιδί να έχει ανατροφοδότηση από όλους εκείνους που ασχολούνται με τη μαθησιακή του εξέλιξή, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του και να αρχίσει να του αρέσει το σχολείο. 

 

Ποιοι Ειμαστε

Το εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.ΕΚ. είναι ένα σχολείο Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το σχολικό έτος 2008-2009 και στεγάζεται στο πρώην δημοτικό σχολείο Φαρακλάτων.

 

Επιμέλεια Ιστοσελίδας - Φωτογραφικό υλικό: Διονυσοπούλου Έφη
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αργοστολίου

Επικοινωνια

  Στείλτε μας e-mail: mail [@] eeeek-argost.sch.gr

  +30 26710 84008

  +30 26710 84428

  Ωράριο (Δευ-Παρ): 08:15πμ-13:15μμ

   ΤΚ28100 Φαρακλάτα .::. Κεφαλονιά

 

Διευθυντής: Γεράσιμος Μπαλτσαβιάς